PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO
Vransko 59, SI – 3305 Vransko

Uradne ure društva so vsako prvo soboto v mesecu
od 9. do 10. ure v sejni sobi kulturnega doma.
Vabljeni !

 

Oskrbnik Koče na Čreti

Helena Jelen

GSM:031 204 949

 
     
     

Članarino lahko poravnate pri
ga. REMIC Mateji, Vransko 162.
  Dodatne inform.: 041 464 185