PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO
Vransko 59, SI – 3305 Vransko
Predsednik Marko Krivec 041 818 816 - Tajnik:Mateja Remic 041 464 185
http://www.planinsko-drustvo-vransko.si

e-pošta: info@planinsko-drustvo-vransko.si