PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO
Vransko 59, SI – 3305 Vransko
Predsednica: Suzana Felicijan Brazož (031 210 298) - Tajnica: Mateja Remic (041 464 185)
http://www.planinsko-drustvo-vransko.si

e-pošta: info@planinsko-drustvo-vransko.si