PD VRANSKO UPRAVNI ODBOR

Suzana FELICIJAN BRATOŽ
Markacijski odsek
e-Mail: suzana.felicijan@gmail.com
  Anton SITAR
Gospodarski odsek
e-Mail:
sitar.anton@siol.net
  Mateja REMIC
Tajnica
e-Mail: info@planinsko-drustvo-vransko.si
Jure MARKO
Vodniški odsek
e-Mail: jure.marci@gmail.com
 

Marko Krivec
Markacijski odsek
e-Mail:
marko.krivec@fkkt.uni-lj.si

  Bojan MAVRIČ
Odsek varstva narave
e-Mail:
bojan.mavric@siol.net
Martin REBERŠEK
Športno plezalni odsek
e-Mail: martin.rebersek@gmail.com
  Žan DOLAR
Mladinski odsek
eMail: zan.dolar998@gmail.com

  Neža JUSTINEK
Planinski krožek OŠ
e-Mail:
neza.justinek@gmail.com

Dragica ROPAS
Članica
  Jakob MEŽNAR
Član

  Natasa Nataša PEČOVNIK
Planinski krožek OŠ
e-Mail: pnatasa2@gmail.com

PD VRANSKO NADZORNI ODBOR

Andrej SEMPRIMOŽNIK
Član nadzornega odbora
e-Mail: andrej.semprimoznik@siol.net

 

Jože šmid
Član nadzornega odbora
e-Mail: sadika.joze@gmail.com

 

Jera NOVAK
Predsednica nadzornega odbora
e-Mail: jervran@yahoo.es