PD VRANSKO UPRAVNI ODBOR

Marko Krivec
Predsednik
e-Mail: marko.krivec@fkkt.uni-lj.si
  Anton SITAR
Gospodarski odsek
e-Mail: sitar.anton@siol.net
  Mateja REMIC
Tajnik
e-Mail: info@planinsko-drustvo-vransko.si
Andrej SEMPRIMOŽNIK
Vodniški odsek
e-Mail: andrej.semprimoznik@siol.net
  Jera Novak
-
e-Mail: jervran@yahoo.es
  Bojan MAVRIČ
Odsek varstva narave
e-Mail: bojan.mavric@siol.net
Jožef SEMPRIMOŽNIK
Markacijski odsek
 

  Zlatka BUKOVEC Zlatka BUKOVEC
Planinski krožek OŠ
e-Mail: zlatka.bukovec@guest.arnes.si
Janez Semprimožnik
  Aljaž KOLAR
Mladinski odsek
e-Mail: aljazkolar18@gmail.com
  Natasa Nataša PEČOVNIK
Planinski krožek OŠ
e-Mail: pnatasa2@gmail.com
Jure MARKO
-
e-Mail: jure.marci@gmail.com
  Martin Reberšek
Športno plezalni odsek
e-Mail: martin.rebersek@gmail.com
  Dejan Kuserbanj
Športno plezalni odsek
e-Mail: dejan.kuserbanj@gmail.com

Nadzorni odbor

Jože Semprimožnik
Predsednik
e-Mail: joze.semprimoznik@siol.net

 

Jože šmid
Član
e-Mail: sadika.joze@gmail.comi

 

Martin Marko
Član
e-Mail: martin.marko@juteks.si