PD VRANSKO ZGODOVINA

20. maj 1969 bo za zmeraj ostal zapisan v zgodovini Vranskega. Takrat so namreč v prostorih kluba takratne Cevomontaže ( danes KIV ) ustanovili Planinsko društvo. Predsednik pripravljalnega odbora je bil Anton Marko. Udeležba na ustanovnem sestanku je bila velika. Med gosti sta bila tudi tajnik PZS Rado Lavrič in urednik Planinskega vestnika Tine Orel. Kmalu je upravni odbor sprejel odločitev o gradnji koče, ki je bila slovesno odprta 1972, dela pa so se nadaljevala vse do leta 1975. V tem obdobju so člani aktivno sodelovali tudi pri izgradnji ceste na Čreto. Že leta 1975 je upravni odbor in NO sprejel sklep, da PD razvije svoj prapor. Ta pomemben dogodek se je potem zgodil sredi oktobra 1986.leta. V vseh teh letih je društvo uspešno sodelovalo z OŠ Vransko pri izobraževanju in pridobivanju novih planincev. Osnovna društvena dejavnost "hoja v gore" je bila vseskozi glavno vodilo delovanja društva. Več članov planinskega društva redno obiskuje gore doma in v tujini.


... bili smo na...Viš (Jôf Fuart, 2666 m)
Viš (Jôf Fuart, 2666 m) Viš (Jôf Fuart, 2666 m) Viš (Jôf Fuart, 2666 m) Viš (Jôf Fuart, 2666 m)
Viš (Jôf Fuart, 2666 m) Viš (Jôf Fuart, 2666 m) Viš (Jôf Fuart, 2666 m) Viš (Jôf Fuart, 2666 m)