VZDRŽEVANE POTI

Planinsko društvo Vransko vzdržuje okrog 50 km planinskih poti. Poleg lokalnih poti vzdržujemo tudi dela transferzalnih poti, ki gresta šez Dobrovlje. To sta Savinjska planinska pot ( PP ) iz Letuša in Evropska pešpot iz Mozirja. Za zgledno urejenost poti skrbi markacijski odsek, ki redno vsako pomlad pregleda vse poti na območju, ki ga upravlja planinsko društvo Vransko.

  • Savinjska planinska pot
  • Evropska pešpot (E6)
  • Vransko - Čreta (čez Prilope) Zemljevid Vransko-Čreta
  • Vransko - Čreta (čez Ropasijo)Zemljevid Vransko-Čreta
  • ŠkadavnicaPodgrad - Tabor - Škadavnica - Klokočovec
  • Vransko - Menina1.del-Kale, Orehovec, Slope2.del-Slope, Biba, Dom na Menini
  • Vransko - Sv. JoštPodgrad - Tabor - Škadavnica - Klokočovec
  • Vransko - Velika planina (Čemšeniška planina).

DOSTOPI - OPISI POTI

V nadaljevanju so povezave, kjer lahko najdete opise poti (dostope) do točk, ki jih vzdržuje PD Vransko.

Hribi.net Zaplana.net
Dom na Čreti - Tolsti vrh (Dobrovlje) Čreta z Vranskega
Dom planincev Farbanca - Tolsti vrh (Dobrovlje) Sv.Jošt nad Vranskim
Lipa - Tolsti vrh (Dobrovlje)  
Dom planincev Farbanca - Dom na Čreti