Koča na Čreti (966m) GRADNJA (1970-1972)

Konec leta 1969, natančneje 22. novembra leta 1969, je bil napravljen zapisnik o brezplačnem odstopu zemljišča kmeta Franca Punčuha za gradnjo planinske koče na Čreti v izmeri 5 arov. Zapisnik so v imenu planinskega društva s Punčuhom podpisali Franci Golavšek, Milan Marko in Anton Sitar. Še danes so odnosi z bivšim lastnikom zemljišča izvrstni . Sklep o gradnji planinske koče na Čreti smo potem sprejeli na prvem občnem zboru, ki je bil 13. marca 1970. leta. Slab mesec kasneje ( 10. aprila 1970) je bil za predsednika gradbenega odbora za gradnjo koče izvoljen Franci Golavšek. Že 21. junija je bila prva delovna akcija za gradnjo koče.

Otvoritev koče je bila 10. septembra 1972. leta. Slavnostni govornik je bil prvoborec in udeleženec bitke na Čreti Ivo Ludvik Zupanc, Anton Sitar, predsednik PD Vransko, je takrat med drugim dejal: Naš dom naj stoji kot spomenik za vse gorje, ki ga je Čreta preživela med NOB. Za gradnjo smo se odločili na pobudo občanov tega kraja, in tudi zato, da odkrijemo lepote narave in da damo Čreti to, kar si zasluži.

 

Koča na Čreti (966m) ŠIRITEV (2003 - 2005)

Upravni odbor je leta 2003 sprejel sklep o širitvi oz. adaptaciji koče. Formiran je bil gospodarski odsek, za vodjo če taga pa omenovan Anton Ferme. Gospodarski odsek je pričel z zbiranjem idejnih osnutkov širitve koče in zbiranjem materialnih in finančnih sredstev. Jeseni 2004 so se pričela dela na izkopu, takoj za tem pa sama gradnja prizidka. Prizidek je prve goste sprejel na tradicionalnem Božičnem pohodu 25.12.2004.

5.9.2004
5.9.2004
8.9.2004
8.9.2004
26.9.2004
9.10.2004
4.9.2005
4.9.2005
4.9.2005

Koča na Čreti (966m) DOKONČANJE DEL (2007 - 2011)

Izgradnja vodovoda oz. izgradnja dodatnega rezervoarja za vodo se je izvedla spomladi 2007, jeseni istega leta pa se je zgradil še nadstrešek, da obiskovalci Črete tudi v slabem vremenu lahko uživajo zunaj. Nadstrešek je še posebej dobrodošel ob tradicionalnih pohodih na kočo, saj koča ne more sprejeti tolikšnega števila pohodnikov (npr. nočni pohod 25.12 - med 150 in 300 pohodniki). Spomladi 2009 se je izdelala oz. obnovila cesta do koče, ki je namenjena za potrebe koče in nikakor vožnji obiskovalcev do koče. Z izgradnjo fasade smo pričeli jeseni 2009, ko so finance zopet dopuščale večjo investicijo, jeseni 2011 pa smo še tlakovali okolico koče in prostor pod nadstreškom.

spomlad 2007
jesen 2007
spomlad 2009
jesen 2009
jesen 2011